دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش.

شهرنوقلعه شهر نو نام محله‌ای در تهران بود. در این محله مجموعه‌ای از روسپی خانه ها و میخانه ها قرار داشت و خیابان‌های مهم آن عبارت بودند از خیابان حاج عبدالمحمود ، خیابان قوام دفتر ، خیابان راهپیما و خیابان جمشید  این محله با نام‌های "شهرنو"، "قلعه شهرنو"، "قلعه زاهدی"، "قلعه"، "قلعه خاموشان"، محلهٔ جمشید، محلهٔ قجرها و گمرک شناخته می‌شد و زنان آن را "ساکنان محله غم" نیز می‌گفتند .
ویکیپدیا


عکسها از کاوه گلستان

 بر اساس گزارشات هزار و پانصد زن ساکن این محله در این قلعه زندگی میکردندفیلمی با شرکت بهروزوثوقی و داود رشیدی در محله شهر نو


عکسها از ابراهیم گلستان


عکس از  کاوه گلستان3 زن و 4 مرد تیرباران شدند . اسامی زنان اعدام شده پری بلنده و ثریا ترکه و اشرف چهارچشم بود

شهرنو ، شکوفه نو ، 23 آبجو فروشی و دهها مشروب فروشی به آتش کشیده شد