شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش.

ستارگان سکسی سینمای قبل از انقلاب


برهنگی به سینمای ایران هم سرایت کرد


اینها خود را بمب های سکسی سینمای ایران میدانند


فروزان و ناصر ملک مطیعی در فیلم ناخدا
بهروز وثوقی و گوگوشاولین بوسه در سینمای ایران
ناصر ملک مطیعی و ویدا قهرمانی در صحنه ای از فیلم چهار راه حوادثفروزان 

نوش افرین در فیلم قصه ماهان
شهناز تهرانی
لی لی من یک ستاره سکسی و زیبا هستمملوسک
وقتی آنتونی کوئین و داستین هوفمن لخت مادر زاد میشوند
چرا من از ایفای رلهای سکسی خودداری کنم